طراحی شهری شهروندگرا

خیابان انقلاب، یک پیشنهاد.

خیابان انقلاب تهران شریان قوی فرهنگی است که قشر فرهنگی در سراسر ایران با آن آشنایی داشته و اگر گذری از تهران داشته باشند حتما به آن نیز سری می زنند. این نکته بسیار حائز اهمیت است. چرا مردم به بسیاری کتابفروشی ها و فضاهای فرهنگی موجود دیگر نمی روند؟ علاوه بر این قشر دانشجو که برای تهیه کتابهای خود ناگزیر از مراجعه به این فضاست و همچنین محل عبور و مرور روزانه دانشجویان دانشگاه تهران و دانشگاه آزاد می باشد. این نکته نشان دهنده پتانسیل قوی موجود در این خیابان به عنوان یک فضای شهری است.

اما این فضا علاوه بر مرکز فرهنگی در مرکز شهر واقع شده، جریان سنگین ترافیکی از جنوب به شمال تهران و غرب به شرق و برعکس را متحمل می شود.

این دو جریان قوی، تداخل ناهمگون و نامتجانسی را به معرض دید استفاده کنندگان از فضا می گذارند. کفسازی اخیر خیابان البته نکته مثبی در این راستاست اما این فضا علاوه بر کف نیاز به بازسازی در نما نیز دارد. قطعا راه حل ها می توانند متنوع و گوناگون باشند اما برای فراخوان جمعی در این خیابان و برای جلب رضایت صاحبان بناها روشی با حداقل هزینه شاید روش بهینه باشد. به عنوان مثال با توجه به تیره و دلمرده شدن ساختمانها به دلیل وجود آلودگی شدید هوا در محدوده و سیمانی بودن اغلب نماها، شاید رنگ آمیزی ساختمانها روش مناسبی باشد به این معنا که هر کدام از ساختمانها با یک رنگ متفاوت رنگ شوند روشی که باعث سرزندگی خیابان می شود. البته قطعا روش رنگ آمیزی به دلیل عمر کوتاه هر چند سال یکبار نیاز به تجدید دارد. نمونه هایی زیبا از چنین خیابانهایی در کشورهای دیگر وجود دارد.

قطعا روشهای قانونی مناسبی برای سازماندهی وسایل نقلیه عمومی به ویژه تاکسی های خطی وجود دارد که باید با هماهنگی سازمان تاکسی رانی کشور و شهرداری وضع و به اجرا برسد، از جمله سازماندهی ایستگاههای تاکسی و در نظر گرفتن مکان های مشخص برای مسافران و خط کشی های منظم و در نهایت استقرار افرادی برای نظارت بر اجرای این قوانین.

پتانسیل موجود در خیابان انقلاب فرصتی مناسب برای ایجاد فضایی درخور برای شهروندان است پتانسیلی که برای ایجاد آن در فضاهای دیگر به صرف هزینه های هنگفتی نیاز است اما در این مکان به دلیل موجود بودن این پتانسیلها فقط نیاز به اندکی تفکر و تامل و صرف انرژی مدیریتی برای خلق فضای شهری دارد.

+   مریم خبازی ; ٧:۳٧ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/٥/٢٢

design by macromediax ; Powered by PersianBlog.ir