طراحی شهری شهروندگرا

فضاهای شهری امروز، فضاهای شهری دیروز، جهانی شدن

مدتی است مقوله فضاهای شهری دیروز و امروز و تاثیرات بحث جهانی شدن یا شاید مدرنیزاسیون بر آن فکر مرا به خود مشغول داشته.

فضاهای شهری ما چیزی بودند که دیگر اکنون نیستند. (و البته هزاران مرتبه شکر که دیگر آنگونه نیستند!) فضاهای شهری دیروز ما اگر چه موفق بودند اما برای مردان. زنان همواره جز عنصری که از دور شاهد قضایا باشند نقش دیگری نداشتند. به همین دلیل من فضاهای گذشته را هرچند موفق هم بوده باشند نمی پسندم.

اما فضاهای شهری امروز، تنش ها، برخورد مقولات متباین با یکدیگر و به عبارتی ملقمه ای از دنیای مدرن و سنتی و مردمان مدرن و سنتی و گاهی متضاد با یکدیگر را در خود جای داده. گاهی به نظر می رسد این چندگانگی ها هرگز نمی توانند به تعادل و سازش دست یابند. یا اصولا چطور ممکن است این همه ارکان متضاد در یکجا جمع باشند و سیستم همچنان به کار خود ادامه دهد؟

این تضادها از مسایل فرهنگی گرفته تا زیرساختی و کالبد فضاها و اقتصاد، همه و همه را شامل می شود و متاسفانه باعث آزار همه طرف می شود. هم افراد متفاوت از با هم بودن در این فضاها رنج می برند و هم کالبد متضاد باعث آزار روحی همه افراد می شود. ساختمان ها و رنگ ها و نقش و نگارهای متضاد به یگدیگر دهن کجی می کنند. نه افراد آموزش این را دیده اند که افراد متفاوت از خود را ببینند و نه ساختمان ها را در هماهنگی با هم می سازند.

سرعت گذر زمان در جاهای گوناگون متفاوت است. سرعت در شهرهای کوچک بسیار کندتر از شهرهای بزرگ است. بسیاری افراد در شهرهای کوچک همچنان در نحوه زندگی قرن گذشته باقی مانده اند در حالی که در شهرهای بزرگ لحظه به لحظه تکنولوژی پیشرفت می کند و افراد هم دوان دوان به دنبال آنند.

من فکر می کنم این فضاهای شهری اند که باید به روز شوند و شهروندان را نیز با خود به روز کنند. افراد باید محلی برای دیدن و آشنا شدن با دنیای جدید را داشته باشند. شاید این روندی که تاکنون در فضاهای شهری ما رخ داده مناسب نبوده باشد ولی آیا باید این روند همچنان ادامه یابد؟ چرا نباید شهروندان ما با حضور در فضاهای شهری با تکنولوژی روز آشنا شوند؟ البته همواره این التقاط باید همراه با احترام به گذشته باشد نه برای اینکه گذشته لزوما قابل احترام است بلکه برای اینکه اگر به گذشته احترام نگذاریم او نیز به امروز احترام نمی گذارد و این می شود که فضاهایی خواهیم داشت ملقمه ای غیر قابل تحمل.

اما باید تاثیر و تاثرات جهانی شدن و فضاهای شهری گذشته و امروز تعیین شود. این تاثیرات چه فاکتورهایی هستند؟ چگونه بر هم اثر می کنند؟ چگونه می توان آنها را به سمت تاثیرات مثبت سوق داد؟

+   مریم خبازی ; ۱۱:٠٧ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/۱٠/٢٩

design by macromediax ; Powered by PersianBlog.ir